Tag: pozory

W różnych sferach życia człowiek wyspecjalizował się w stwarzaniu pozorów. Zwykle buduje wizerunek kogoś „bardziej niż faktycznie jest”, praktycznie w każdej dziedzinie aktywności. Tak jest również w rekrutacji. Do takiego zachowania zmusza nas instynkt samozachowawczy. Determinowany w dużej mierze przez postrzeganie i oczekiwania otoczenia . Mamy do czynienia również ze sprzężeniem zwrotnym. Ocena nas przez innych ludzi wpływa bezpośrednio na to jak my sami zachowujemy się w stosunku do innych. Powszechnie wiadomo, że lepiej być…